Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 14.583 km²   NÜFUS: 1.228.620
AMAÇ
01
Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek

> İNCELE
%62
AMAÇ
02
Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek

> İNCELE
%85
AMAÇ
03
Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

> İNCELE
%61
AMAÇ
04
Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

> İNCELE
%46
AMAÇ
05
Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak

> İNCELE
%66
AMAÇ
06
Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak

> İNCELE
%92
AMAÇ
07
Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

> İNCELE
%45
AMAÇ
08
Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak

> İNCELE
%28
AMAÇ
09
Katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerin yürütülmesinde etkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak

> İNCELE
%84
AMAÇ
10
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

> İNCELE
%67
AMAÇ
11
Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

> İNCELE
%87
AMAÇ
12
Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, Sağlığı Geliştiren Şehir Balıkesir marka değerini oluşturmak

> İNCELE
%33