Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 11

%92

Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

HEDEF 11.1
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iştirak ve hissedarı olduğu şirket ve bütçe içi işletmelerin, karlılık ve verimliliklerini arttırmak
İNCELE
HEDEF 11.2
Mevcut kaynakları etkin, verimli bir şekilde kullanmak ve mali disiplini sağlamak
İNCELE
HEDEF 11.3
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını etkin ve hızlı bir şekilde sağlamak
İNCELE