Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%49

Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

HEDEF 7.1
Spor faaliyetlerini şehrin her alanına yaymak, desteklemek ve etkinlik sayısını arttırmak
İNCELE
HEDEF 7.2
Kent genelinde kütüphane, tiyatro ve müze gibi kültür yapılarının sayı ve niteliklerini arttırmak
İNCELE