Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%63

Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek

HEDEF 1.1
Mavi bayraklı plajları arttırarak deniz turizmine katkı sağlayacak projeler geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.2
Kıyı alanlarını ve sahil şeritlerinin bakım, onarım ve temizliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.3
Etüt, proje ve kazı çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde sunmak
İNCELE
HEDEF 1.4
İmar planında park, meydan, terminal, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılacak alanları kamulaştırmak
İNCELE
HEDEF 1.5
Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların kalite standartlarını geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.6
Üst ölçekli planların hazırlanmasında; kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının, diğer planlarla bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.7
Hizmet akışını kesintisiz şekilde yürütmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait binalar ile Belediyenin sorumluluğunda bulunan altyapı, üstyapıların ve kıyı yapılarının bakım, onarım ve rehabilitasyonunun yaparak sürdürülebilir olmasını sağlamak.
İNCELE