Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 12

%51

Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, Sağlığı Geliştiren Şehir Balıkesir marka değerini oluşturmak

HEDEF 12.1
Yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini arttırmak ve hizmet standartlarını geliştirmek
İNCELE
HEDEF 12.2
Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayarak sunulan hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 12.3
Mezarlık, Cenaze Nakil Ve Defin Hizmetlerini Etkin, Kaliteli Ve Güvenli Bir Şekilde Sunulmasını Sağlamak.
İNCELE
HEDEF 12.4
Şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 12.5
Aile bütünlüğünün korunması, kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 12.6
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
İNCELE