Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%76

Katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerin yürütülmesinde etkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak

HEDEF 9.1
Hemşerilerimize, Balıkesir'in kültürel ve sanatsal gelişimi ile sosyal sorunların tespiti ve çözümü noktasında paydaş olma fırsatı sunmak
İNCELE