Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%25

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.1
İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek
İNCELE
HEDEF 4.2
İlimizde Su ürünleri de dahil hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman, damızlık hayvan, aşı/ilaç desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, hayvanlardan ve hayvansal ürünlerinden geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek.
İNCELE
HEDEF 4.3
İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
İNCELE
HEDEF 4.4
Fide ve bitkisel üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak
İNCELE