Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%65

Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak

HEDEF 6.1
Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 6.2
Balıkesir’in aydınlatma mimarisi ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji marifetiyle enerji temin etmek.
İNCELE
HEDEF 6.3
Yenilenebilir enerji kullanımını özendirmek ve yenilenebilir enerji santrallerini teşvik etmek
İNCELE