Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%69

Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak

HEDEF 5.1
Hayvan bakımevlerini modernize etmek ve işletmek, yeni bakımevleri yapmak, veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini güçlendirerek bu hizmete erişebilirliği artırmak
İNCELE
HEDEF 5.2
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların standartlarını geliştirmek
İNCELE
HEDEF 5.3
Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama alanlarını rehabilite etmek
İNCELE
HEDEF 5.4
Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir genelinde haşereyle mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.5
Balıkesir'de hava ve gürültü kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak
İNCELE