Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle başvurunuzu kurumumuza iletebilirsiniz.

Başvurunuzu ıslak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla, Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sok. Efe Apt. No:6/9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresine, zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazarak, e-posta ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile, info@tesev.org.tr üzerinden, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak başvurabilirsiniz.

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz:

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz. Ad-Soyadı T.C. Kimlik Numarası /
Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi Cep Telefonu Telefon Numarası Faks Numarası E-posta Adresi TESEV ile ilişkinizi tanımlayınız Yanıtı almayı tercih ettiğiniz iletişim bilginizi yazınız Talep Konusu Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazınız konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya ekleyiniz.