Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%51

Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak

HEDEF 8.1
Şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 8.2
Kentin kültür ve turizm alanlarındaki mevcut potansiyelini değerlendirmek, Balıkesir’in sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimine katkı sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.3
Yöresel kültüre dair araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
İNCELE