Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%47

Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

HEDEF 3.1
Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak
İNCELE
HEDEF 3.2
Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
İNCELE