Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%70

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.1
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine sonuçlandırma oranını arttırmak
İNCELE
HEDEF 10.1
Vatandaşla belediye başkanını buluşturmak ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak.
İNCELE
HEDEF 10.2
Kurum faaliyetleri ve işleyişinin mevzuata uygunluğunu denetlemek
İNCELE
HEDEF 10.3
Stratejik yönetim ve iç kontrol sürecini etkinleştirmek, kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş ve proje yöntemleri geliştirmek
İNCELE
HEDEF 10.4
Evrak ve arşiv hizmetlerinin bilgi güvenliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 10.5
Muhtarların, mahallelere daha iyi hizmet verebilmeleri için sahip oldukları fiziki şartları yeniden gözden geçirmek ve gerekli desteği sağlamak
İNCELE
HEDEF 10.6
İş ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel olarak yapılanmak, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak ve verimliliği arttırmak
İNCELE
HEDEF 10.7
Hemşerileri, belediye hizmetleri hakkında tek elden, süratle ve doğru şekilde bilgilendirmek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla ilişkileri güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 10.8
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 10.9
Zabıta denetim, kontrol hizmetlerini zamanında etkili bir şekilde yürütmek ve Kent genelindeki 1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese, Akaryakıt istasyonları ve Mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerini ruhsatlandırmak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyette bulunanları engellemek.
İNCELE
HEDEF 10.10
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kapasitesini arttırmak ve hemşerilerimizi itfai olaylara karşı bilinçlendirmek
İNCELE