Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 29 km²   NÜFUS: 336.021 ( 2018 )
AMAÇ
01
“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

> İNCELE
%59
AMAÇ
02
Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

> İNCELE
%59
AMAÇ
03
Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

> İNCELE
%48
AMAÇ
04
Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek

> İNCELE
%66
AMAÇ
05
Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

> İNCELE
%64
AMAÇ
06
Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

> İNCELE
%58
AMAÇ
07
Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek

> İNCELE
%63
AMAÇ
08
Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

> İNCELE
%23
AMAÇ
09
Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

> İNCELE
%53
AMAÇ
10
İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak

> İNCELE
%63