Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%63

İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak

HEDEF 10.1
Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak
İNCELE
HEDEF 10.2
Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
İNCELE
HEDEF 10.3
Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak
İNCELE