Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%66

Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek

HEDEF 4.1
Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını ve mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 4.2
İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha etkin hizmet sunmak
İNCELE
HEDEF 4.3
İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek
İNCELE