Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.1
Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.2
Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.3
İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırılarak ilçe halkının sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.4
Can ve mal güvenliği esas alınarak imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.5
İmar kanununun 32,39,40,41,42. maddelerinin uygulanmasını sağlamak
İNCELE