Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%53

Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli’nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek

HEDEF 9.1
Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.2
Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
İNCELE
HEDEF 9.3
Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetişim modelinin yürütülmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.4
Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetişim kültürünü geliştirmek
İNCELE
HEDEF 9.5
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek
İNCELE