Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%63

Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek

HEDEF 7.1
Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak
İNCELE
HEDEF 7.2
Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak
İNCELE
HEDEF 7.3
Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak
İNCELE
HEDEF 7.4
Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini eliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak
İNCELE
HEDEF 7.5
Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak
İNCELE