Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%48

Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

HEDEF 3.1
Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.2
Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.3
Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.4
Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.5
Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek
İNCELE