Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.1
Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
İNCELE
HEDEF 1.2
Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.3
Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.4
Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.5
Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak
İNCELE