Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%40

Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak

HEDEF 6.1
İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak
İNCELE
HEDEF 6.2
Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak
İNCELE
HEDEF 6.3
Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapım ve bakım işlemlerini daha etkin hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve can güvenliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 6.4
Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmaları artırmak
İNCELE
HEDEF 6.5
Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak
İNCELE