Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%20

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.1
Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek
İNCELE
HEDEF 8.2
Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak
İNCELE
HEDEF 8.3
Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.4
Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek
İNCELE