Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 20.921 km²   NÜFUS: 1.136.757
AMAÇ
01
Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre hassasiyeti gözeten, sürdürülebilir, bütüncül kapsayıcı planlı gelişimi sağlamak

> İNCELE
AMAÇ
02
Kırsal alanların adil, bütüncül ve etkin olarak planlanması, tarımsal üretimi sürdürebilir şekilde çeşitlendirerek geliştirmek ve bu sayede sosyo-ekonomik düzeyi artırmak

> İNCELE
AMAÇ
03
Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

> İNCELE
AMAÇ
04
Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

> İNCELE
AMAÇ
05
Kentin üst ölçek ve ana plan kararlarıyla uyumlu, çevreye ve insani değerlere duyarlı halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ekolojik, sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif, konforlu, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım sisteminin kurulması

> İNCELE
AMAÇ
06
Van'ın çok dilli ve çok kültürlü yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve uygulanacaktır

> İNCELE
AMAÇ
07
Belediye kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması bilgi teknojilerinin etkin kullanılarak halkın memnuniyet düzeyini arttırmak

> İNCELE
AMAÇ
08
Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

> İNCELE
AMAÇ
09
Kentin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini sağlamak

> İNCELE