Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Belediye kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması bilgi teknojilerinin etkin kullanılarak halkın memnuniyet düzeyini arttırmak

HEDEF 7.1
Teknolojik ve inovatif sistemlerin geliştirilmesi
İNCELE
HEDEF 7.2
Enerji Kaynaklarının Verimliliği Arttırmak; Sürdürübilir Enerji Kaynaklarını ve Kurumsal Gelişimi Sağlamak;
İNCELE
HEDEF 7.3
Kurum Kaynaklarının geliştirilmesi, gelir getirici kaynakların sağlanması
İNCELE
HEDEF 7.4
Yönetsel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari ve mali açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek
İNCELE
HEDEF 7.5
Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu araçların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve sürdürülebilir teknolojik alt yapının sağlanması
İNCELE