Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Kırsal alanların adil, bütüncül ve etkin olarak planlanması, tarımsal üretimi sürdürebilir şekilde çeşitlendirerek geliştirmek ve bu sayede sosyo-ekonomik düzeyi artırmak

HEDEF 2.1
Sürdürülebilir Kırsal Alan Yönetimi Yapılması
İNCELE
HEDEF 2.2
Van'da Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak
İNCELE
HEDEF 2.3
Kırsal alanlarda sunum kapasitesini geliştirmek ve bilgi düzeyini artırmak
İNCELE
HEDEF 2.4
Kırsal üretimde iyi tarım uygulaması için etkin bir denetim mekanizması oluşturmak
İNCELE