Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin yaşam kalitesini, sürdürülebilir sosyal ye sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak

HEDEF 3.1
Koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları yürüterek halkın memnuniyetini sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.2
Hayvan ve toplum sağlığını korumak için çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 3.3
Cenaze, defin ve taziye hizmetleri yapmak, yeni mezarlıklar oluşturmak
İNCELE
HEDEF 3.4
Yoksullukla mücadele etmek ve bu alanda sürdürebilir çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 3.5
Sosyal Hizmet Programların Geliştirilmesi
İNCELE