Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%0

Kentin esenlik, huzur, sağlık ve düzenini sağlamak

HEDEF 9.1
Belediye İle Esnaf, Vatandaş Arasındaki İletişimi Güçlendirmek Ve Zabıta Personelinin Güvenliğini Sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.2
Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirerek, Personelin Özverili Ve Daha Etkin Çalışmalar Yapmasını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.3
Etkili Denetim Mekanizmalarıyla Hijyen Ve Gıda Güvenliği Standartlarının Yükseltilerek Vatandaşa Ulaşan Ürünlerin Güvenilir Bir Şekilde Tüketime Sunulmasını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.4
Seyyar Satıcılıkla Mücadele Etmek, Kayıt Dışı Ekonomi Ve Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesi İçin İş Yerlerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.5
Kentimizde Dilenciliği Önlemek
İNCELE