Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.1
Tüm belediye hizmet binalarına doğal afetlerle ilgili planlama ve tedbirlerin alınmasının sağlanması
İNCELE
HEDEF 8.2
Afet Yönetimi ve Yangın Önleme Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olması
İNCELE
HEDEF 8.3
Yangın ve afet durumlarında şehrimizin insanlarının can ve mal kaybını asgariye indirmek
İNCELE