Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Van'ın çok dilli ve çok kültürlü yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve uygulanacaktır

HEDEF 6.1
Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
İNCELE
HEDEF 6.2
Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak
İNCELE
HEDEF 6.3
Kentin kültürel ve Sanatsal faaliyetlerini geliştirmek ve halkın erişimini kolaylaştırmak yaygınlaştırmak
İNCELE