Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre hassasiyeti gözeten, sürdürülebilir, bütüncül kapsayıcı planlı gelişimi sağlamak

HEDEF 1.1
İmar Planındaki Genel Hizmet Alanlarının Kamuya Kazandırılması
İNCELE
HEDEF 1.2
Katılımcı ve Yerinde Kentsel Dönüşüm Yapılması
İNCELE
HEDEF 1.3
Kültürel ve Tarihsel Kimlik yaklaşımını benimseyerek, Tarihi ve Kültürel Mirasların Korunması ve Planlanması
İNCELE
HEDEF 1.4
İmar Planlarına altlık olacak haritaların oluşturulması ve imar uygulamalarının yapılması
İNCELE
HEDEF 1.5
Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
İNCELE