Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.1
Vangölü havzasının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ekolojik teknolojilere yer vermek ve iklim değişikliğine yönelik çalışma yürütmek
İNCELE
HEDEF 4.2
Çevre zararı ile etken mücadele etmek ve kentin çevre kalitesini artırmak
İNCELE
HEDEF 4.3
Katı atıkların tamamını sürdürebilir ve güvenli bir katı atık yönetim sistemi ile bertaraf etmek
İNCELE
HEDEF 4.4
Halkı bilinçlendirmek, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 4.5
Van Büyükşehir Belediyesinin sınırlarında yer alan yeşil alanların halkın kullanımına uygun ş eki lde haz ırlamak ve gerekli yerlerin görünümünün güzelleştirmek amacıyla yeşillendirme çalışması yapmak ve yeşil alanları arttırmak
İNCELE