Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kentin üst ölçek ve ana plan kararlarıyla uyumlu, çevreye ve insani değerlere duyarlı halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ekolojik, sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif, konforlu, güvenilir ve ekonomik bir ulaşım sisteminin kurulması

HEDEF 5.1
Kentsel Toplu Taşıma sistemini iyileştirmek, geliştirmek; sürdürülebilir ve erişebilirliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.2
Kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması
İNCELE
HEDEF 5.3
Kentin sorunlarına cevap alabilecek, bütüncül bir Ulaşım Ana Planını hazırlamak
İNCELE
HEDEF 5.4
Kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması
İNCELE
HEDEF 5.5
Şehir içi, kırsal mahalle yollarının imalatı, mevcut yolların bakım ve onarımlarmın yapılması, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi
İNCELE