Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.1
Yerleşim yerleri için günümüz ve gelecek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlı ve sürdürülebilir bir kent gelişimini sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.2
Malatya il idari sınırları içerisinde halihazır harita üretmek ve yapılan halihazırları kontrol etmek
İNCELE
HEDEF 8.3
Malatya ili genelinde ihtiyaç olan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri yapmak
İNCELE
HEDEF 8.4
Tarihi eserlerin korunması ve turizm potansiyelinin arttırılması
İNCELE
HEDEF 8.5
Belediyemizin gayrimenkul gelirlerinin artırılması
İNCELE
HEDEF 8.6
Kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek, kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirip vatandaşın memnuniyetini en üst seviyede sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.7
Yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesine yönelik projeler üreterek enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.8
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapı projeleri geliştirmek ve yapım-denetime ilişkin hizmet kapasitesini arttırmak
İNCELE
HEDEF 8.9
Büyükşehir belediyesine ait bina ve tesislerin bakım onarım işlerini yaparak hizmet verme koşullarını optimum seviyeye çıkarmak
İNCELE