Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.4


Tarihi eserlerin korunması ve turizm potansiyelinin arttırılması


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
20.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.4.1
2022
Restorasyonu Gerçekleştirilen Kültür Varlıkları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.4.2
2022
Hazırlanan Turizmi Tanıtıcı Materyal Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.4.3
2022
Tanıtım,Etkinlik Ve Gezi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE