Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.9


Büyükşehir belediyesine ait bina ve tesislerin bakım onarım işlerini yaparak hizmet verme koşullarını optimum seviyeye çıkarmak


Sorumlu birim
Yapı Kontrol ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
25.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.9.1
2022
Taleplerin Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE