Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.6


Kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması gereken yerleri tespit ederek, kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirip vatandaşın memnuniyetini en üst seviyede sağlamak


Sorumlu birim
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Hukuk Müşavirliği
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Yol Altyapı Ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
20.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.6.1
2022
Uzlaşma Yolu İle Yapılan Kamulaştırma İşlemleri Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.6.2
Hukuki Yollarla Yapılan Karşılanma İşlemleri Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE