Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.8


Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapı projeleri geliştirmek ve yapım-denetime ilişkin hizmet kapasitesini arttırmak


Sorumlu birim
Etüt Proje ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü & Yapı Kontrol ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Park Bahçeler Daire Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
500.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.8.1
2022
Taleplerin Karşılanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.8.2
2022
Projelendirilen Tesis Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.8.3
2022
Tamamlanan Tesis Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE