Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 12.259 km²   NÜFUS: 800.165
AMAÇ
01
Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

> İNCELE
%41
AMAÇ
02
Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

> İNCELE
%30
AMAÇ
03
İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

> İNCELE
%43
AMAÇ
04
Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

> İNCELE
%27
AMAÇ
05
Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

> İNCELE
%27
AMAÇ
06
Kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere fırsat eşitliği sağlayan; kültürel, psikolojik, sosyo-ekonomik eğitim ve sportif açıdan gelişmesini sağlayıp yaşam kalitesini yükselterek sosyal belediyeciliği devam ettirmek

> İNCELE
%22
AMAÇ
07
Bölgemizde yangın, afet ve acil durum bilincinin artırılması, yangına müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak

> İNCELE
%42
AMAÇ
08
Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

> İNCELE
%38
AMAÇ
09
Halkın güven ve desteğini sağlayan, katılımcı yönetim anlayışı ile kentte yaşayan bireylerle bütünleşen huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak

> İNCELE
%42