Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.1


Yerleşim yerleri için günümüz ve gelecek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlı ve sürdürülebilir bir kent gelişimini sağlamak


Sorumlu birim
Kent Planlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
5.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.1.1
2022
Jeolojik Etütlerin Hazırlanması ( ha )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.2
İmar Planlarının Hazırlanması (1/5000) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.3
2022
İmar Planlarının Kontrolü Ve Hazırlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.4
2022
Parsel Bazında Zemin Etüdü Kontrolü ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE