Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.5


Belediyemizin gayrimenkul gelirlerinin artırılması


Sorumlu birim
Emlak İşleri Şube Müdürlüğü - Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Hukuk Müşavirliği
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Yol Altyapı Ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
100.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.5.1
2022
Belediyemizin Gayrimenkul Gelirlerinin Artırılması ( ₺ )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.5.2
Belediyemizin Kiraya Verilebilecek Taşınmaz Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE