Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.2


Malatya il idari sınırları içerisinde halihazır harita üretmek ve yapılan halihazırları kontrol etmek


Sorumlu birim
İmar Ve Harita Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İlçe Belediyeleri
Riskler

Maliyet Tahmini
20.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.2.1
2022
İlçe Belediyelerinin İmar Düzenlemelerine Ait Kontrol Taleplerinin İncelenmesi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.2
2022
13 İlçede Halihazır Haritaların Tamamlanması ( ha )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE