Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%25

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.7


Yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesine yönelik projeler üreterek enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini sağlamak


Sorumlu birim
Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
44.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.7.1
2022
1mw Ges Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%80
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.7.2
2022
Led Aydınlatmaya Dönüştürülen Tesis Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE