Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 798 km²   NÜFUS: 243.203
AMAÇ
01
Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak

> İNCELE
%49
AMAÇ
02
Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek

> İNCELE
%23
AMAÇ
03
Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

> İNCELE
%59
AMAÇ
04
Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

> İNCELE
%50
AMAÇ
05
Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

> İNCELE
%28
AMAÇ
06
Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

> İNCELE
%58
AMAÇ
07
Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

> İNCELE
%57
AMAÇ
08
Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak

> İNCELE
%64