Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%58

Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

HEDEF 6.1
Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak
İNCELE
HEDEF 6.2
Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak
İNCELE
HEDEF 6.3
Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek
İNCELE