Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

HEDEF 4.1
Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırmak ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlan desteklemek
İNCELE
HEDEF 4.2
Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunmak
İNCELE
HEDEF 4.3
Mezarlık ve defin hizmetlerini bütüncül bir anlayışla yerine getirmek
İNCELE