Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%23

Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek

HEDEF 2.1
Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak değer üreten projeleri hayata geçirmek
İNCELE
HEDEF 2.2
Kentsel dönüşümde etkinliği sağlamak, sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturmak ve tesisler yapmak
İNCELE