Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%59

Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 3.1
Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak
İNCELE
HEDEF 3.2
Kent ve toplum düzenini sağlamak için denetimler yapmak
İNCELE
HEDEF 3.3
Halkımızın daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda meyve-sebze ihtiyacını karşılamak
İNCELE
HEDEF 3.4
Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturarak kentin yaşam kalitesini artırmak
İNCELE
HEDEF 3.5
Sokak hayvanlarını rehabilite etmek, tedavilerini yapmak ve vektör mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütmek
İNCELE