Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%64

Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak

HEDEF 8.1
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak
İNCELE
HEDEF 8.2
Kamu yararı çerçevesinde taşınmaz yönetiminin etkinliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.3
Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak
İNCELE