Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%57

Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

HEDEF 7.1
Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 7.2
e-Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak
İNCELE